Forgot your password?
Error : Oops! If you are seeing this, your browser is not loading the page correctly. Please try pressing Control-F5 to force reload the page. If this doesn't work, you may need to update your browser :
Download Firefox | Download Chrome | Download IE

Aleksan0va   

Lidia, 64 y.o.
Yekaterinburg, Russia [Current City]

Looking for

Friends
Language practice

Education

Graduate degree
Universite pedagogique

Occupation

J'enseigne les langues

Relationship status

Single


Joined 7 years ago, profile updated 2 years ago.

Displaying posts 1 to 10 of 13.
Reply - Conversation - Mar 24
Guten Tag und vielen Dank für Ihre Mitteilung. Sind auch an Gesprächen auf Deutsch interessiert, oder bevorzugen Sie die französische Sprache? Viele Grüße und die besten Wünsche aus der Nähe von Hamburg!
Reply - Conversation - Mar 24
Reply - Conversation - Oct 22, 2019
Reply - Conversation - Oct 22, 2019
здравствуйте
да я поехал в Екатеринбург, очнь красивый город
Reply - Conversation - Mar 7, 2019
Omylem jsem vymazal naši konverzaci a Interpals mě nechce nechat napsat zprávu, tak píši zde.

Я случайно удалил наш разговор и Interpals не хочет меня оставить написать сообщение, поэтому пишу здесь.
Reply - Conversation - Mar 7, 2019
Dobrý den, Lida !

Ano, naše jazyk jsou dosti podobné. Já vždy našim zákazníkům, kteří přijeli před nedávnem z východu, říkám to samé. A také je upozorňuji, že některá slova se na východě říkají jinak. My píšeme voda, Moskva, orel a čteme tak jak je psáno, nikoli vada, Maskva, arjol (орёл = орэл). A jsou i slova, které v českém jazyce mají jiný význam než v jazyce ruském. Například žízeň (жизэнь) = жажда, život = жизнь, ruské slovo живот = břicho (брюхо). A třeba slovo žaludek (жалудэк - желудок ) je srozumitelné i ve Vladivostoku. A další slova ruka, noha, hlava, oko, zub, vlas, srdce, duše není třeba překládat.

Dnes byl u nás krásný den. Dopoledne svítilo slunce a bylo +17 stupňů. Pokud je to již jaro, tak přišlo o měsíc dříve!

V Bělorusku byla velká inflace. Jejich bankovky měly vysoké nominály – i 5 000 000 Rublů (1999). Několikrát tam škrtali nuly a tiskli nové bankovky. Naposledy v roce 2016. A jejich Rubl byl a je silnější než ruský, a 10x silnější než česká koruna (1 R:10 CZK).

Některé ruské (carské) mince mám od dědy. Jeho bratr v roce 1905 odjel do Ruska, do S.Petersburgu. Tam pracoval jako truhlář a svému bratru posílal pohlednice a mince. Jako cizí státní příslušník vstoupil do České družiny, později byly vytvořeny čs.legie. Po válce v roce 1919 od legií odešel v vstoupil do Rudé rmády. Dostal řád rudého znamení a medaili k 10. výročí vzniku Rudé armády. Bojoval proti Bakulinu/Vakulinu ? V Orenburgu zažil hladomor. Oženil se. Kolik bylo dětí nevím, válku přežila jen Dusa a dcera Galina – žily v Moskvě. On padl někde u Stalingradu.

Já vím, nemají tam u vás naše legie dobré jméno. Možná je to tím, že v dobách socialismu nikdo žákům ve školách neřekl, jak to bylo od počátku. Nechám přeložit článek překladačem a pošlu v jiném dopise.

Momentálně bych chtěl sadu oběžných mincí RF – 1 – 50 kopějek, 1 – 10 Rublů vzor 1997 = současné. Pokud by měl někdo zájem, rád vyměním a nabízím naše 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Korun.

A ještě malá nápověda: ž= ж , č = ч, š = ш, ř = nelze vysvětlit, ani mnozí Slováci neumí vyslovit, ě = měkké,
e = tvrdé.

Pro dnes vše.

Zbyněk
Reply - Conversation - Mar 7, 2019
Добрый день, Лида!

Да, нашe языки довольно похожиe. Я всегда нашим клиентам, которые приехали не так давно с востока, говорю то же самое. И также я отмечаю, что некоторые слова, на востоке говорят по-разному. Мы пишем, вода, Москва, орел и мы читаем так, как написано, а не вaда, Maskva, arjol (орёл = орэл). И даже слова, которые в чешском языке имеют другое значение, чем в русском языке. Например, žízeň (жизэнь) = жажда, život = жизнь, русское слово живот = břicho (брюхо). И необходимо слово желудок (жалудэк - желудок ) это понятно даже во Владивостоке. И другие слова, рука, нога, голова, глаз, зуб, волос, сердце, душa переводить не надо.

Сегодня был у нас замечательный день. Утром светило солнце и было 17 градусов. Если это уже весна, так что пришла на месяц раньше!

В Беларуси была большая инфляция. Их банкноты /nominály/ были высокие – 5 000 000 Рублей (в 1999 году). Несколько раз там škrtali (škrtat=зачёркивать) нуля, и они печатали новые купюры. В последний раз в 2016 году. И их Рубль был и есть сильнее, чем российский, и 10x сильнее, чем чешская крона (1 R:10 КРОН).

Некоторые российские (царские) монеты у меня от дедa. Его брат в 1905 году уехал в Россию, в С.Петербург. Там работал как столяр и своему брату отправлял открытки и монеты. Как иностранный гражданин вступил в 1914 г. в Чешскую дружину, позже были созданы чс.легионы. После войны в 1919 году от легионов ушел, в вступил в Красную армию. Получил орден красного знамя и медаль к 10. годовщины создания Красной армии. Он боролся против Bakulinu/Vakulinu? В Orenburgu испытывал голодомор. женился. Сколько было детей, я не знаю, войну пережили только Dusa и дочь Галина – жили в Москве (posle vojny). Он упал где-то под Сталинградом.

Я знаю, там у вас, наше легио
Reply - Conversation - Feb 26, 2019
Dobrý den/ večer
Добрый день/ вечер

Děkuji za přání k narozeninám a posílám srdečný pozdrav z České republiky.
Спасибо за пожелания на день рождения, и посылаю сердечные приветствия из Чешской республики.

Sverdlovská oblast je družební oblast našeho kraje.
Свердловская область = дружебный район нашей области.

Vidím, že se vám zalíbil francouzský jazyk.
Bижу, что вам понравился французский язык.

Dcera se učila ve škole čtyři roky francouzsky.
Дочь изучала в школе четыре года по-французски.

Mně se nelíbí francouzská gramatika.
Мне не нравится французская грамматика.

Toto napíšou a toto řeknou: C´est la vie - se la ví :-)
Это напишут и это скажут: Cest la vie – ce ла ви

Tři roky jsem si dopisoval z rančerem z Mexika, tak se mně líbí španělština.
Три года я переписывался с ранчером из Мексики, так мне нравится испанский.

Zbyněk

PS: píši i česky, aby jste viděla, že vlastně znáte polovinu českých slov - a ještě 20 % slov je velmi podobných/shodných

PS: пишу и на чешском, чтобы вы видели, что на самом деле вы знаете половину чешских слов - и еще 20 % слов, очень похожих/одинаковых :-)
Reply - Conversation - May 30, 2018
Greetings from Australia
Reply - Conversation - May 19, 2018
D’où vient cet intérêt pour le français quand on habite dans le fin fond de la Russie (et la République tchèque)? Pour une polonaise, je peux comprendre. Il y avait des liens de sang entres les couronnes françaises et polonaises alors l’intérêt peut être d’ordre historique pour Barbara...
Please Sign In or Join for Free to view the rest of this profile.
You are currently logged in from 34.204.181.91 View account activity.